За нас

      Проект AlterIons е класиран в КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016 г.” към Фонд Научни Изследвания в научна област “Химически науки”, тематично направление “Материали и материалознание ”.

      Проектът се осъществява с базова организация Институт по обща и неорганична химия към Българска академия на науките и партньорски организации Институт по електрохимия и енергийни системи - БАН и Факултет по химия и фармация към Софийски университет Св. Климент Охридски”. Проектът е за период от 3 години и ще протече на 2 етапа.

         Ръководител на научният колектив е професор д-р Радостина Стоянова от ИОНХ—БАН.

 

 

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.