More details...

РП 01. Целенасочен синтез на интеркалационни съединения със слоест, шпинелен, оливинов и алуаудитен тип структури

РП 02. Структурен, спектроскопски и морфологичен анализ на интеркалационните съединения и композитните материали

РП 03. Състояние на алкални и алкалоземни йони в неводни органични електролити: теоретично моделиране

РП 04. Експериментално изследване на електрохимичната интеркалация на алкални и алкалоземни йони

РП 05. Изучаване на механизма на съвместна интеркалация на едно- и двувалентни метални йони

РП 06. Управление на проекта

Работни пакети

проект Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни

йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo

и теоретичнo моделиране

© 2016-2019
Всички права запазени.